GENEL GARANTİ ŞARTLARI

  1. B.C.B OTOMASYON ÜRÜNLERİ SAN. ve  TİC. LTD. ŞTİ. (Genel Garanti Şartlarında bundan sonra B.C.B. OTOMASYON olarak belirlenecektir.)sattığı ürünler/malzemeler için işçilik veya kullanılan hammaddeden dolayı meydana gelebilecek uygunsuzluklar için 12 (on iki) ay süre ile garanti vermektedir.
  2. B.C.B OTOMASYON garanti kapsamında geri gelen ürünü/malzemeyi tamir yoluyla kullanılabilir hale getirir veya yenisiyle değiştirir.

Bu kararı vermede sadece B.C.B  OTOMASYON  yetkilidir.

  1. Ürünün/malzemenin garanti kapsamına girip giremeyeceğini sadece B.C.B OTOMASYON personeli yetkilidir.
  2. Müşteriler söz konusu ürünleri/malzemeleri B.C.B OTOMASYON’A arızasının açıklanması ve uygulamanın şartlarının açıklaması ile birlikte kargo, ambara yoluyla veya elden teslim etmelidirler. Kargo veya ambar ücretli kullanıcı tarafından ödenmelidir.

Eğer ürün/malzeme yapılacak değerlendirmeden sonra garanti kapsamına girecek ise B.C.B OTOMASYON kargo ücretini müşteriye geri ödemeyi taahhüt eder.

  1. Türkiye dışında kullanılan ürünlerin garantiden talebi halinde müşteri, yetkili bir merciden alınmış olan tespit tutanağı mutlaka B.C.B OTOMASYON’A ibraz etme zorundadır.
  2. B.C.B OTOMASYON’A aşağıda yazılı nedenlerden dolayı sorumlu tutulmayacak, ürün/malzeme bozulmalar oluşması halinde bunları garanti kapsamında değiştirmeyecektir.

 

1-Hidrolik sistemde su pislik veya yabancı maddeler olması;

2-Ürünlerin/malzemelerin ilk teslim edildiği gibi olmayıp, içlerinin müşteri tarafından açılarak müdahale edilmesi;

3-Dikkatsizce yapılan taşıma ve montajlardan dolayı oluşacak arızalar, malzemede deformasyon, nitelik bozulması;

4-Ürünleri/malzemeleri yanlış, tekniğe ve standartlara, üreticinin teknik gerekliliklerine uymayan şekillerde ve/veya olumsuz uygulamalarda kullanmak veya uygun olmayan bağlantı ve/veya montaj yapılarak kullanımlarda;

5-Hidrolik sistemde standartlara ve teknik özelliklere uymayacak şekilde değişiklik yapmak veya ürünü/malzemeyi doğrudan etkileyecek başka sistem elemanını sisteme eklemek veya sistemden çıkarmak.

6-Hidrolik sistemin uygun olmayan Akışkan, Sıcaklık, Debi ve/veya Basınçta kullanılması.

7-Kullanılan sistemin uygun olmayan Elektrik Sistemi Koşullarında (Voltaj, Akım Hatlarında) kullanılması,

Garanti Koşullarının ortadan kalkması gerekir.

8-Bütün bu yukarıdaki maddelerin tek tek veya bir kaçı bir arada gerçekleşmesi durumunda ürün/malzeme garanti kapsamından çıkar.

9-Yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması sonucu oluşacak hasarlar için B.C.B OTOMASYON hiçbir sorumluluk almaz. Bu nedenlerden dolayı müşteri sözleşmeyi fesih edemez  . Ayrıca yeni  malzemelerin temini ve yerine tekrar monte edilene kadar geçecek süre içerisinde müşterinin uğrayacağı hiçbir kayıp veya işçilik bedeli c tarafından tazmin edilmez.

10-B.C.B OTOMASYON Garanti kapsamına giren ürün/malzemeyi en kısa sürede yenisiyle veya aynı uygulamada kullanılacak bir benzeri ile değiştirmeyi taahhüt eder. Ürün/malzeme yok ise veya ürün/malzeme yelpazesinden çıkartılmış ise B.C.B OTOMASYON  müşteriye ürünün bedelini iade etmeyi taahhüt eder.

11-B.C.B OTOMASYON yukarıda belirtilen ve açıklanan garanti şartları dışında hiçbir garanti vermez.

Ayrıca kullanıcı veya müşterinin kullanımı sırasında meydana gelebilecek önemli hasarlardan dolayı sorumlu tutulamaz.

12-B.C.B OTOMASYON satılan malın mali tutan kadar mali yükümlülükle sorumludur, hiçbir koşulda beklenilen kazancın tutarı, oluşacak önemli bir hasar veya kayıp edilen herhangi bir ekipmandan, montajdan veya ürünün  takıldığı sistemden veya sistem servisinden sorumlu tutulmaz.

13-B.C.B OTOMASYON herhangi bir maldan, iddia edilen bozulmadan, teslim süresindeki uzmanlardan ve benzeri taleplerden sorumlu tutulmayacağını açıkça belirtir.

14-Yukarıda belirtilen şartlar dışında talep edilecek herhangi bir madde veya manevi taleplerden B.C.B OTOMASYON sorumlu değildir.

15-B.C.B OTOMASYON’UN sattığı ürünler/malzemeler müşterinin B.C.B OTOMASYON yetkililerine verdiği bilgiler doğrultusunda ve talep edilen niteliklere uygun olarak teslim edilmektedir. Bu yüzden mevcut sistemde oluşacak teknik özellikte değişimler ve farklılıklardan doğabilecek zararlar müşterinin sorumluluğu altındadır.

16-Söz konusu arızalı malzeme garanti kapsamında değil ise B.C.B OTOMASYON arızanın tespiti için yaptığı harcamaları ve işçiliği müşteriye fatura etme hakkını saklı tutar.

17-Herhangi bir anlaşmazlık halinde İstanbul Ümraniye Mahkemeleri yetkilidir .Talimatı, Tasdikli Anlaşmalı  peşin ödemeli veya vadeli ödemeli alımlar yargılamada B.C.B OTOMASYON’UN taleplerinde azalma ve ılımlı olmasına sebep değildir.

 

KULLANICI SORUMLULUĞU

KULLANIM İÇİN GEREKLİ ÖZELLİKLERDEN DAHA DEĞİŞİK VEYA KULLANIMI İÇİN UYGUN OLMAYAN ÖZELLKLERDE SEÇİLEN MALZEMELER KULLANIMLARDA ÖLÜM VE/VEYA YARALANMA İLE SNUÇLANAN KAZALARA NEDEN OLABİLİR VEYA KULLANILAN EKİPMANLARDA HASALA SONUÇLANABİLİR.

 

Kullanıcı, kendi yapması gerekli olan ve testler ile birlikte, sistemin nihai seçiminden, sistemde kullanılan malzemelerden ve seçili malzeme özelliklerinin sistem için gerekli performansı sağlayacağından, seçilen malzemenin ve sistemin dayanım süresinden, periyodik bakımlarından ve uygulamanın gerektirdiği emniyet tedbirlerinin alınmasından, sistemle ilgili gerekli uyarı levhalarının çalışma ortamında kullanılmasından tamamen sorumludur. Kullanıcı, uygulamanın detaylarını analiz edeceğini,  uygulanabilir  endüstriyel standartlara bağlı olarak malzeme seçimlerini yapacağı, satın almasını yaptığı B.C.B OTOMASYON kataloglarındaki güncel malzeme teknik özellik bilgilerini takip ettiğini kabul eder. Kullanıcının B.C.B OTOMASYON tarafından sistemde kullanılmasını isteyeceği ve/veya kullanıcının temin edeceği malzemelerin uygulamanın gerektirdiği teknik standartlara uygunluğu ve yeterliliğini, uygulama için uygun dayanım süreleri olacağının teminatını kullanıcı vermiş sayılacaktır.